How to turn the machine on/off?

 1. ‘s Ochtends zet je de machine op vriesstand. / In the morning, set the machine to freeze mode
 2. In de avond, wanneer je de dag eindigt, zet je hem op standby (koelen). / In the evening, when you’re ending the day, set the machine on standby (cool)

How to clean your machine

 1. Begin schoonmaak, zet beide slushies uit / Start cleaning, turn off both slushies
 2. Zet de machine helemaal uit / Completely turn off te machine
 3. Leeg je slushies / Empty your slushies
 4. Spoel je lege slush machine minstens 5x met water / Flush your empty slush machine at least 5 times with water
 5. Haal je tapgreep eruit / Take out your tap handle
 6. Duw, til en trek / Push, lift and pull
 7. Haal de bewegende delen van de spiraal eruit / Take out the turning parts of your spiral
 8. Verwijder het rubber / Remove the rubber
 9. Verwijder de lekbakjes / Remove your dip trays
  NOTE: Er mag niks door de afwasmachine! / Nothing can go through the dishwasher
 10. Maak de machine schoon met heet water en sop / Clean your machine with hot water and soap
 11. Plaats het rubber terug / Place back your rubber
 12. Plaats de spiraal terug / Place back your spiral
 13. Plaats je slushie terug door te tillen en duwen / Place back your slushie by lifting and pushing
 14. Plaats de tapgreep terug / Place back the tap handle
 15. Plaats de lekbakjes terug / Place back the dripping trays
 16. Maak het filter schoon nadat je de machine hebt schoongemaakt. Twee keer per week is aanbevolen. / Clean your filter after you clean your machine, 2 times a week is recommended.
  ! NOTE: zet alleen je machine aan als er cocktail in zit, niet met alleen water! / Only turn your machine on when it’s filled with cocktail, not just with water!